Vyberte váš jazyk

Podania

Sledujete umeleckú autorskú dokumentárnu poznávaciu stránku praktických skúseností rozoberajúcu situácie nášho bežného života v praxi. Všetky údaje sú určené pre zdieľanie si navzájom informácií ako studnicu poznania reality a teda nesmú byť chápané ako ozajstné odporúčania, či rady pre ťažkosti a problémy každodenného života, s ktorými si sami neporadíte. Obráťte sa prosím avšak bez záruky na kvalifikovaného a skúseného odborníka v danej oblasti, ktorú sledujete a ktorý by mal vedieť individuálne určiť v čom tieto ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť, či vyriešiť. Nič také však nemusí účinkovať, teda to vyskúšajte. Nie je však v silách majiteľa stránky predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo Vašom prípade nastať, či vyčerpávajúco v rámci stránky, či videí ich popísať, zároveň nemáme nijakú kontrolu nad tým, či budú tieto slová presne správne pochopené, zapamätané, plnohodnotne uplatnené. Zároveň vôbec netušiac kto všetko bude túto stránku sledovať, pretože návštevnosť je bez registrácie a teda nemáme nijaké individuálne možnosti podľa potreby zasiahnuť a nepochopené vhodne v hlavách Vašich upraviť. Zároveň sa svet, veda, spoločnosť skutočne každý deň prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové informácie, zásadné vedecké poznatky, či štúdie a fakty vyvracajúc doteraz naše domnienky, zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o úplnosť, pravdivosť a korektnosť či snahu o bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto nie je mysliteľné, aby autor niesol akúkoľvek hmotnú zodpovednosť účinne za prípadné škody, ktoré si sledovatelia môžu privodiť nesprávnym výkladom, či zapamätaním, či nevhodným uplatnením vo svojom živote tých údajov, čo vo videu zhliadli, alebo na stránke čítali a čo odznelo. Z tohto však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to že keď nemáme právo svojimi osobnými zásahmi ovplyvniť život daného jednotlivca, lebo to skutočne nemáme. Logicky preto nesmie byť od autorov požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžu nijako ovplyvniť, pretože každý si vytvára svoj názor a svet okolo nás našťastie sám.