Vyberte váš jazyk

CLC stránka už funkčná klikni na link: commonlawcourt.com

Nájdete nás na Facebooku ako Svet okolo nás vytvárame sami: https://www.facebook.com/groups/2614822868836453

Jeden za všetkých všetci za ŽIVÉHO ČLOVEKA

Preveruj     Prispej     Zdieľaj

Preveruj
Prispej
Zdieľaj

plagat-5-2024

 PROGRAM:

✨9:00 – Začiatok - Úvodné privítanie, poďakovanie návštevníkov za účasť.

💫09:10 - 09:20 - Iniciácia (10 min), Synchronizácia

🔥09:30 - 10:45 - Panelová diskusia: Komunikácia a spolupráca v novej energii, uvádza: janka sapietová, hostia : živí a aktivisti z našich komunít

👏10:45 - 11:00 - Prestávka

🌞11:00 - 12:15 - Panelová diskusia: E-koruna - Riešenia platieb v čase krízy spoločnosti a zavádzanie digitálnej globálnej meny, uvádza : paulína bajcsiová, hostia: jirka sapeta a štefka

👏12:15 - 13:30 – Obed

👌13:30 - 14:45 - Workshop (WS): Alternatívne riešenia k systému, sme pripravení začať projekty a ich financovanie?

👏14:45 - 15:00 - Prestávka

🫶15:00 - 16:15 - Workshop (WS): Budovanie komunitných spoločenstiev, začiatok spolupráce v prospech sebestačnosti v regiónoch. Ako nájsť súlad, súznenie?

👏16:15 - 16:30 - Prestávka

🫵16:30 - 17:45 - Workshop (WS): Čo mi bráni byť zdravý, šťastný a radostný v živote? Prekážky a chýbajúce riešenia v nás.

🫶17:45 - 18:45 - Záver a uzavretie podujatia: Koniec rozdeľovaniu! Ako sa zjednotiť?

💥💥💥Poznámka: Časy sú orientačné a môžu sa mierne meniť v závislosti od priebehu udalostí a diskusií. Jedlo, pitie je zabezpečené, vstup sa platí na mieste na hlavu, okrem detí do 12 rokov. Pri vstupe v rámci registrácie dostanete poukážky zámenou za vstupné na platenie v areály. Privítame, ak niečo malé prinesie každý účastník na stôl hojnosti a podelí sa. Ak sa chcete niečím konkrétnym odprezentovať, zdieľať, prineste nám ukážku sebestačnosti a voľného hospodárenia, či remesla v rámci WS. Alebo sa zúčastnite panelovej diskusie za Vašu komunitu, združenie či región.☀️

Podporíme vašu vzdelávaciu aktivitu

Pokiaľ chcete vo Vašom regióne pripraviť vzdelávaciu aktivitu pre Vašich človekov napr. Ako sa brániť nezmyselným nárokom „fiktívnych“ úradov, bánk a korporácií a je Vás v počte nad 10, dajte nám vedieť písomne do  kontaktu cez kontaktný formulár. My na Vaše stretnutie radi pricestujeme.

 

One People’s Public Trust (OPPT)

Dokumenty OPPT, zverejnené 25. decembra 2012, sa po celom svete rozšírili ako požiar. Na ich základe vznikla občianska iniciatíva za účasti státisícov ľudí z celého sveta (už je ich 2,5 milióna), ktorí všetci chcú to isté; Chcú oslobodenie od starého zotročujúceho systému a možnosť žiť svoje životy podľa vlastnej slobodnej vôle a robiť slobodné rozhodnutia na základe vlastnej vôle. Súčasné systémy zlyhali a sú udržiavané iba umelými prostriedkami a poslednými zvyškami energie, ktorá ešte bola „v potrubí“ pred ich likvidáciou. Dokumenty OPPT otvárajú dvere k možnosti, ako umožniť ľuďom, aby sa oslobodili z týchto neúspešných systémov a mohli sa podieľať na vytváraní nového systému podľa našich potrieb a slobodnej vôle, v ktorom každý človek koná pre najvyššie dobro všetkých a všetci môžeme prosperovať.

Kto sú One People’s Public Trust?

Skupina One People’s Public Trust zahŕňa všetkých ľudí na planéte, planétu samu a Stvoriteľa.

Poverenci skupiny One People’s Public Trust sú veľmi schopní jedinci, medzi ktorých patria profesionálni právnici, ktorí v spojení s pozitívnou skupinou v rámci finančného systému vykonali rozsiahle vyšetrovania masívnej sprenevery a krádeže, ktorá v súčasnosti prebieha.

Za použitia maximálnej prezieravosti došla skupina OPPT k záveru, že korporácie, ktoré operujú pod maskou demokratických vlád a finančných systémov, páchajú zradu na ľuďoch tejto planéty, a to bez ich vedomia a dobrovoľného súhlasu. Prostredníctvom série REGISTRÁCIÍ firiem, uskutočnenej ľuďmi tejto planéty, ktorá sa týkala aj zeme, vzduchu, morí a všetkých výtvorov z nich vzniknutých, boli právoplatne a náležite zrušené a vylúčené všetky nezákonné vlastnícke nároky a úkony správy alebo riadenia zo strany vedúcich predstaviteľov, agentov a príjemcov, a to na základe ich slobodného rozhodnutia neodčiniť spáchané škody. Finálnu správu z vyšetrovania nájdete tu: http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND.

Skupina OPPT stráži a chráni všetko bytie, vrátane zlata a striebra predtým zneužívaného bankovým systémom. Jediní ľudia na tejto planéte a všetky podniky jednotlivo a rovnoprávne strážené a chránené v rámci Trustu, sú jedinými oprávnenými a legálnymi vydavateľmi akéhokoľvek legitímneho REPREZENTÁCIE hodnoty, najmä meny. Údajný hlavný bankový systém už nie je krytý žiadnymi aktívami. Poverenci vrátili a znovu rozdelili všetkým ľuďom významné množstvo hodnôt, ktoré môžu mnohonásobne splatiť dlh priemerného človeka. To je samozrejme zbytočné. Všetky dlhy boli zrušené už na základe faktu, že banky odmietli poskytnúť overenú dokumentáciu o tom, že akákoľvek pôžička vôbec kedy prebehla, a to tak z právneho, ako aj z faktického hľadiska a s ohľadom na zásady verejného poriadku. Tým sa banky slobodne rozhodli samy uzavrieť.

Udiali sa mnohé významné zmeny. Patrí medzi ne aj fakt, že teraz žijeme vo svete neobmedzenej zodpovednosti, ktorá vás môže obťažovať. Obrovský majetok, na ktorý sa môžete v prípade potreby spoľahnúť, však túto skutočnosť zmierňuje.

V rovnakom čase poverenci zaviedli náhradný systém správy zvaný Creators Value Asset Centers alebo skrátene CVAC. Systém CVAC je antitézou skorumpovaných, zvonka riadených drancujúcich zariadení, ktorým sa hovorilo vlády. Tieto centrá sú v skutočnosti, vo sfére obchodu a práva, chránené zásadami verejného poriadku a sú REGISTROVANÉ ako vlastnené spoločne a rovnoprávne všetkými ľuďmi tejto planéty, a to so všetkými nárokmi, hodnotami a právami. Zároveň sa výslovne zaručili, že budú úplne transparentnými subjektmi, ktoré existujú iba preto, aby slúžili ľuďom tejto planéty tým, že im poskytnú akékoľvek pomocné systémy, ktoré ľudia tejto planéty pokladajú za nevyhnutné alebo žiaduce, a že tieto systémy nesmú ovplyvňovať akýkoľvek aspekt slobodnej vôle ktoréhokoľvek človeka.

Systém CVAC sa prezentuje ako celoplanetárna, kompletne prepojená sieťová štruktúra prevádzkovaná iba zmluvne viazanými verejne činnými zamestnancami, ktorí konajú vždy s plnou zodpovednosťou. Systém CVAC a jeho POBOČKY slúžia všetkým ľuďom na planéte. Každý z predchádzajúcich štátov na planéte má pre seba vyhradenú jednu POBOČKU CVAC. Neuveriteľná zmena paradigmy sa práve začína.

Prečo sa každodenný život doteraz nijako nezmenil? Starý systém je v súčasnosti vo fáze popierania, a hoci neustále prebiehajú rokovania na najvyššej úrovni, sú správy o existencii Trustu zámerne držané mimo mainstreamových médií takzvaným korporátnym systémom, ktorý podvádza jediných ľudí na tejto planéte, ako to robil vždy. Blížiaca sa implementácia finančne zabezpečených centier CVAC túto situáciu napraví.

Teraz máte pred sebou tento dokument a už VIETE, čo sa v skutočnosti deje. Ste teraz súčasťou zmeny paradigmy.

Tento dokument je právoplatnou a legálnou výzvou adresovanou prístupu jedincov, ktorí konajú tak, ako by nový systém neexistoval, alebo sa vedome, ochotne a zámerne snaží uzurpovať, narušiť, zničiť a podmaniť si akékoľvek bytie na tejto planéte alebo sa mu vzoprieť.

Ide tiež o pozvánku na transparentnú a čestnú účasť na najväčšom období zmien, ktoré táto planéta kedy zažila.

V nasledujúcich mesiacoch sa náš svet zmení viac, než si dokážeme predstaviť. Zároveň bude odhalená naša skutočná história spolu s pravdou o systéme, v ktorom sme žili. Budú uvoľnené mnohé technológie, ktoré nám boli odopierané vrátane výroby energie, zdravotníctva alebo dopravy. Vojny, choroby a znečistenie sa stanú minulosťou.

Každý z nás musí bádať sám. V čase, keď si vytvárame vlastné chápanie toho, čo sa deje, a rozhodujeme sa, čo robiť s týmito informáciami, ktoré rezonujú v každom z nás, je nevyhnutná trpezlivosť. Po svete existuje mnoho skupín, ktoré vyvíjajú stratégie, ako najlepšie využiť žaloby OPPT, aby pomohli ľuďom oslobodiť sa, a mnohé skupiny pracujú na tom, aby sa tieto informácie dostali k ľuďom, zatiaľ čo sa blíži spustenie systému CVAC.

Stačí do Googla zadať výraz One People’s Public Trust alebo OPPT, prípadne navštíviť adresu www.i-uv.com. Toto upozornenie týkajúce sa zmien bude zverejnené na adrese www.pn.i-uv.com. Ďakujeme vám.